Regulamin Pensjonatu "KORONA"

1. Pokoje w pensjonacie wynajmuje się na doby.
2. Doba hotelowa dla gości rozpoczyna się o godz.14.00 a kończy o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu.
3. Gość pensjonatu wynajmując pokój określa czas swojego pobytu w pensjonacie, w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Za przedłużenie przez Gościa pobytu w pensjonacie do godz.20.00 nalicza się do rachunku należność za pół doby.
Chęć przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać recepcji maksymalnie do godziny 10.00.
Pensjonat dokonuje przedłużeń w miarę wolnych miejsc.
5. Pensjonat zapewnia:
Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
Wykonywanie czynności związanych ze sprzątaniem pokoi, względnie naprawę urządzeń podczas nieobecności Gościa, bądź w jego obecności, jeśli wyrazi takie życzenie.
Wymianę bielizny pościelowej raz w na 3 dni( oraz na życzenie Gościa)
6. Pensjonat zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na usługi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie przez natychmiastowe podjęcie czynności zapewniających usunięcie usterek technicznych i porządkowych.
7. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości, a w szczególności kosztowności, środków płatniczych, innych przedmiotów mających wartość materialną lub artystyczną.
8. Gość pensjonatu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę należną za pobyt.
9. Osoby nie zameldowane w pensjonacie nie mogą przebywać w pokoju od godz.20.00 do 06.00 dnia następnego.
10. Pensjonat gwarantuje pierwszeństwo z korzystania ze wszystkich usług w tym gastronomi Gościom pensjonatu.
11. Zabrania się posiadania na terenie pensjonatu broni i innych przedmiotów mogących stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.
12. W pokojach nie wolno używać urządzeń zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń ( za wyjątkiem suszarek do włosów, maszynek do golenia, ładowarek do telefonów komórkowych)
13. Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów z wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu,powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób.
14. Obowiązkiem Gościa jest regulowanie należności za usługi pensjonatu z "góry".
15. Przy grupach obowiązuje pisemne potwierdzenie rezerwacji.
Rezygnacja z rezerwacji powinna być również zgłoszona na piśmie nie póżniej niż 14 dni przed planowanym wjazdem grupy( dotyczy grup powyżej 25 os.)
16. W przypadku rezygnacji w terminie przekraczającym 14 dni organizator pokrywa 30% planowanych wydatków.
17. Pensjonat zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia pobytu Gości w pensjonacie w przypadku drastycznego naruszenia przez nich niniejszego regulaminu.